HemArmaturer › Moto-Zero 100 37W 3000°K LaserDim svart

Moto-Zero 100 37W 3000°K LaserDim svart

Spridning
Antal
/st

Beskrivning

Produktdata

Dokument

Moto Lux är en serie med ljusstarka armaturer lämpliga för alla positioner där det är svår access till skenan eller att omriktning ofta behöver göras. Tack vare motorerna för pan och tilt behöver man
inte klättra på stegar eller ställningar för att kunna göra justeringar. Arbetet går snabbt och säkert.

Förfarandet är enkelt.
Peka lasern i fjärrkontrollen mot sensorn på armaturen, när den lyser grönt har enheten parats ihop med kontrollen. Kommunikationen mellan armatur och fjärrkontroll sker med radiosignaler.
Rikta om enstaka eller grupper av lampor. Justera ljusnivåer.

Alternativa ljuskällor: Xicato Artist, Xicato Designer, SORAA SLE-30, tunable white eller dim2warm.
Alternativ pan/til-kontroll: Casambi.
Alternativ dimmerkontroll: Casambi, DALI Dim, 0-10V, DMX eller faspuls.
Copyright © 2024 LjusTeknik AB. Alla rättigheter reserverade.