Om LjusTeknik

LjusTeknik startades 1994 av Marco Roukala men har egentligen äldre anor. Marco började redan på 70-talet med försäljning av belysning till hem och bildade på 90-talet aktiebolaget LjusTeknik.

Verksamheten började med inriktning på belysning och inredning för butiker. Den då nya ljuskällan halogen med reflektor började bli vanlig och butikerna gillade det mer intensiva ljuset. Så även museerna.
Trotjänaren Artic65 har hängt från denna tid och är kanske, än idag, en av Sveriges vanligaste museispotar.

Under åren har LjusTeknik även haft andra sidoverksamheter. Marco introducerade bland annat varumärket BUFF i Sverige. BUFF, den rundstickade halsduken som kunde vridas och knytas till en mängd olika huvudbonader, blev en hit ibland MC-förare och friluftmänniskor.

Sedan 2014 är biverksamheterna avyttrade och fokus legat på belysning för museer och utställningar.

Den 1 september 2017 bytte LjusTeknik ägare. Efter 50 år av yrkesliv kände Marco att det var dags för pensionärslivet. Mattias Fransson, som varit aktiv i bolaget i några år, tog över ägarskapet och rodret för bolaget. Marco fortsätter att finnas kvar som rådgivare vilket gör att bolaget samlar över 50 år av erfarenhet av ljus och belysningsarmaturer.

Copyright © 2024 LjusTeknik AB. Alla rättigheter reserverade.